Είμαι κέντρο ξένων γλωσσών

Εξετάσεις LAAS
Εξετάσεις Nocn
Πιστοποιητικό LanguageCert
Εξετάσεις LAAS

Πως μπορώ να συμμετέχω στις εξετάσεις LAAS-PALSO;

Με εγκύκλιο, η οποία εγκαίρως αναρτάται στην ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας,  ανακοινώνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων των υποψηφίων, η οποία ορίζεται 2 περίπου μήνες πριν από τις εξετάσεις.

Για τους ανεξάρτητους υποψηφίους, οι αιτήσεις συμμετοχής στις εξετάσεις υποβάλλονται στους κατά τόπους Συλλόγους Palso της χώρας, ανάλογα με τον τόπο κατοικίας του υποψηφίου. Οι υποψήφιοι που φοιτούν σε κ.ξ.γ. δηλώνουν τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις μέσω του κ.ξ.γ. τους.

Τα δικαιολογητικά που προσκομίζει είναι τα παρακάτω :

1. Έντυπο ατομικής αίτησης συμμετοχής το οποίο ο υποψήφιος μπορεί να προμηθευτεί από την ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας ή από τον τοπικό σύλλογο Palso (αυτό αφορά ανεξάρτητους υποψηφίους)

2. Παραστατικό κατάθεσης εξετάστρων. Αριθμός λογαριασμού τράπεζας Πειραιώς 5051-045781-111 για όλη την Ελλάδα. Προσοχή: κατά την κατάθεση των εξετάστρων να δίνετε οπωσδήποτε όνομα καταθέτη (το όνομα του υποψηφίου). Δεν υπάρχει προμήθεια κατάθεσης. Σχετικά με τα εξέταστρα, τις προθεσμίες και το ωράριο των εξετάσεων δείτε τη σχετική εγκύκλιο.

Χρήσιμο έγγραφο: Πίνακας ΕΛΟΤ μετατροπής του ελληνικού αλφαβήτου με λατινικούς χαρακτήρες (για τη μετατροπή των ελληνικών ονομάτων)

Μετά την κατάθεση αίτησης συμμετοχής στις εξετάσεις LAAS

Αφού καταθέσει την αίτησή του, ο υποψήφιος πρέπει να παραλάβει εγκαίρως (10 μέρες πριν τις εξετάσεις) από τον τοπικό σύλλογο Palso ή από το κ.ξ.γ. του το Δελτίο Συμμετοχής, με όλα τα προσωπικά του στοιχεία & τον Κωδικό Υποψηφίου, με το οποίο προσέρχεται στις εξετάσεις, καθώς και τις Οδηγίες προς Υποψηφίους.
Η υποβολή αίτησης συμμετοχής για περισσότερα από ένα επίπεδα, στην ίδια εξεταστική περίοδο, γίνεται με ατομική ευθύνη του υποψηφίου καθώς υπάρχει πιθανότητα, οι εξετάσεις να συμπίπτουν χρονικά.

Τηλέφωνο συλλόγου Palso Μεσσηνίας 2721020728

 
Εξετάσεις Nocn

Τρόπος συμμετοχής για ανεξάρτητους υποψήφιους NOCN

Πως μπορώ να συμμετέχω στις εξετάσεις NOCN;

Τηλέφωνα συλλογων Palso

ΒΡΕΣ ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΤΟΥ ΠΙΟ ΚΟΝΤΙΝΟΥ ΣΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Για τους νομούς Αττικής και Χίου απευθύνεστε στην ESOL EXAMS, Σόλωνος 120, 106 81 Αθήνα, τηλ. 2103300011

Μάθετε παρακάτω τους όρους:

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Συμπληρώστε την αίτηση συμμετοχής σας:

ΑΤΟΜΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Υλικό προετοιμασίας για ανεξάρτητους υποψήφιους NOCN

Βρείτε στους παρακάτω συνδέσμους ότι χρειάζεστε για τη σωστή προετοιμασία σας:

Εγκύκλιοι εξετάσεων NOCN

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΪΟΥ (ή ΙΟΥΝΙΟΥ) – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ με ημερομηνίες εξετάσεων

Εγκύκλιοι εξετάσεων NOCN

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ NOCN

Χρήσιμα έγγραφα για τους ανεξάρτητους υποψηφίους NOCN

Πιστοποιητικό LanguageCert

Η νέα γενιά πιστοποιητικών Αγγλικής γλώσσας

Πιστοποιήσεις Αγγλικής γλώσσας υψηλής ποιότητας, διαθέσιμες μέσω των Κέντρων Ξένων Γλωσσών PALSO, στα γνωστικά επίπεδα Β1, Β2, Γ1 και Γ2 σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες.

Υποστηρίζονται από διεθνώς αναγνωρισμένους Aκαδημαϊκούς.

Οι εξετάσεις LanguageCert International ESOL ελέγχονται από τον Ofqual, τον επίσημο ελεγκτικό φορέα για όλες τις πιστοποιήσεις, εξετάσεις και αξιολογήσεις στη Αγγλία και πλέον έγκυρη αρχή αναγνωρίσεων διεθνώς.

Αναγνωρισμένο στην Ελλάδα από το ΑΣΕΠ. Δείτε περισσότερες αναγνωρίσεις

Εξετάζονται και οι τέσσερις γλωσσικές δεξιότητες: Κατανόηση προφορικού λόγου (Listening), Κατανόηση γραπτού λόγου (Reading), Παραγωγή γραπτού λόγου (Writing), Παραγωγή προφορικού λόγου (Speaking). Η γραμματική και το λεξιλόγιο δεν εξετάζονται ως ξεχωριστές ενότητες, αλλά είναι ενταγμένες στις ενότητες των τεσσάρων δεξιοτήτων. Οι εξετάσεις LanguageCert αξιολογούν τις πραγματικές ικανότητες επικοινωνίας στα Αγγλικά!  

Δύο ξεχωριστές εξετάσεις που οδηγούν σε δύο ξεχωριστά πιστοποιητικά:

 • International ESOL Written Exams (Listening, Reading, Writing)
 • International ESOL Spoken Exams (Speaking)

Δομή Γραπτής Εξέτασης

Listening / Κατανόηση προφορικού λόγου: 4 μέρη, ακούγονται δύο φορές το καθένα, 26 ερωτήσεις

Reading / Κατανόηση γραπτού λόγου:        4 μέρη, 26 ερωτήσεις

Writing / Παραγωγή γραπτού λόγου:           2 ασκήσεις

Διάρκεια: περ. 2 ½ ώρες, ανάλογα με το επίπεδο της εξέτασης

Βάση επιτυχίας: 50% (μέσος όρος στις 3 δεξιότητες, ανεξαρτήτως επίδοσης ανά δεξιότητα)

Δομή Προφορικής Εξέτασης

4 δομημένα στάδια

Διάρκεια: περ. 15 λεπτά, ανάλογα με το επίπεδο της εξέτασης

Βάση επιτυχίας: 50%

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επισκεφτείτε την ιστοσελίδα (www.languagecert.gr).

Πλεονεκτήματα των εξετάσεων LanguageCert International ESOL

 • Συχνές εξετάσεις
 • Φιλικό εξεταστικό περιβάλλον τόσο στις Γραπτές όσο και στις Προφορικές εξετάσεις
 • Προσεκτικά επιλεγμένα θέματα εξετάσεων, βασισμένα σε  πραγματικές καταστάσεις
 • Κοινή δομή εξετάσεων για όλα τα γνωστικά επίπεδα, εξασφαλίζοντας στον υποψήφιο αυτοπεποίθηση, εφόσον είναι εξοικειωμένος με τη μορφή των εξετάσεων
 • Βαθμολόγηση από ανεξάρτητους Bαθμολογητές, ώστε να εξασφαλίζεται αμεροληψία
 • Προσωπική συνέντευξη: στα προφορικά ο κάθε υποψήφιος εξετάζεται ξεχωριστά από έναν Εξεταστή, ώστε να μην επηρεάζεται η απόδοσή του από την παρουσία τρίτων
 • Ο Εξεταστής δεν βαθμολογεί την προφορική εξέταση – οι εξετάσεις ηχογραφούνται και βαθμολογούνται από ανεξάρτητο Βαθμολογητή
 • Γρήγορα αποτελέσματα & έκδοση πιστοποιητικών σε έντυπη & ηλεκτρονική μορφή (e-certificate)
 • Δυνατότητα αναβαθμολόγησης και σε Γραπτές και σε Προφορικές εξετάσεις
 • Δωρεάν επανεξέταση (ισχύουν προϋποθέσεις)
Share Button

Αυτή η ανάρτηση είναι επίσης διαθέσιμη στο: Αγγλικα

newspaper templates - theme rewards