Εξετάσεις LanguageCert

Εξετάσεις LanguageCert

LanguageCert International ESOL

Η νέα γενιά πιστοποιητικών Αγγλικής γλώσσας

Πιστοποιήσεις Αγγλικής γλώσσας υψηλής ποιότητας, διαθέσιμες μέσω των Κέντρων Ξένων Γλωσσών PALSO, στα γνωστικά επίπεδα Β1, Β2, Γ1 και Γ2 σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες.

Υποστηρίζονται από διεθνώς αναγνωρισμένους Aκαδημαϊκούς.

Οι εξετάσεις LanguageCert International ESOL ελέγχονται από τον Ofqual, τον επίσημο ελεγκτικό φορέα για όλες τις πιστοποιήσεις, εξετάσεις και αξιολογήσεις στη Αγγλία και πλέον έγκυρη αρχή αναγνωρίσεων διεθνώς.

Αναγνωρισμένο στην Ελλάδα από το ΑΣΕΠ. Δείτε περισσότερες αναγνωρίσεις

Εξετάζονται και οι τέσσερις γλωσσικές δεξιότητες: Κατανόηση προφορικού λόγου (Listening), Κατανόηση γραπτού λόγου (Reading), Παραγωγή γραπτού λόγου (Writing), Παραγωγή προφορικού λόγου (Speaking). Η γραμματική και το λεξιλόγιο δεν εξετάζονται ως ξεχωριστές ενότητες, αλλά είναι ενταγμένες στις ενότητες των τεσσάρων δεξιοτήτων. Οι εξετάσεις LanguageCert αξιολογούν τις πραγματικές ικανότητες επικοινωνίας στα Αγγλικά!  

Δύο ξεχωριστές εξετάσεις που οδηγούν σε δύο ξεχωριστά πιστοποιητικά:

 • International ESOL Written Exams (Listening, Reading, Writing)
 • International ESOL Spoken Exams (Speaking)

Δομή Γραπτής Εξέτασης

Listening / Κατανόηση προφορικού λόγου: 4 μέρη, ακούγονται δύο φορές το καθένα, 26 ερωτήσεις

Reading / Κατανόηση γραπτού λόγου:        4 μέρη, 26 ερωτήσεις

Writing / Παραγωγή γραπτού λόγου:           2 ασκήσεις

Διάρκεια: περ. 2 ½ ώρες, ανάλογα με το επίπεδο της εξέτασης

Βάση επιτυχίας: 50% (μέσος όρος στις 3 δεξιότητες, ανεξαρτήτως επίδοσης ανά δεξιότητα)

Δομή Προφορικής Εξέτασης

4 δομημένα στάδια

Διάρκεια: περ. 15 λεπτά, ανάλογα με το επίπεδο της εξέτασης

Βάση επιτυχίας: 50%

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας (www.languagecert.gr).

Πλεονεκτήματα των εξετάσεων LanguageCert International ESOL

 • Συχνές εξετάσεις
 • Φιλικό εξεταστικό περιβάλλον τόσο στις Γραπτές όσο και στις Προφορικές εξετάσεις
 • Προσεκτικά επιλεγμένα θέματα εξετάσεων, βασισμένα σε  πραγματικές καταστάσεις
 • Κοινή δομή εξετάσεων για όλα τα γνωστικά επίπεδα, εξασφαλίζοντας στον υποψήφιο αυτοπεποίθηση, εφόσον είναι εξοικειωμένος με τη μορφή των εξετάσεων
 • Βαθμολόγηση από ανεξάρτητους Bαθμολογητές, ώστε να εξασφαλίζεται αμεροληψία
 • Προσωπική συνέντευξη: στα προφορικά ο κάθε υποψήφιος εξετάζεται ξεχωριστά από έναν Εξεταστή, ώστε να μην επηρεάζεται η απόδοσή του από την παρουσία τρίτων
 • Ο Εξεταστής δεν βαθμολογεί την προφορική εξέταση – οι εξετάσεις ηχογραφούνται και βαθμολογούνται από ανεξάρτητο Βαθμολογητή
 • Γρήγορα αποτελέσματα & έκδοση πιστοποιητικών σε έντυπη & ηλεκτρονική μορφή (e-certificate)
 • Δυνατότητα αναβαθμολόγησης και σε Γραπτές και σε Προφορικές εξετάσεις
 • Δωρεάν επανεξέταση (ισχύουν προϋποθέσεις)

FacebookLinkedInTwitterEmail

Share Button

Αυτή η ανάρτηση είναι επίσης διαθέσιμη στο: Αγγλικα

Εξετάσεις LanguageCert

Εξετάσεις LanguageCert

LanguageCert International ESOL

Η νέα γενιά πιστοποιητικών Αγγλικής γλώσσας

Πιστοποιήσεις Αγγλικής γλώσσας υψηλής ποιότητας, διαθέσιμες μέσω των Κέντρων Ξένων Γλωσσών PALSO, στα γνωστικά επίπεδα Β1, Β2, Γ1 και Γ2 σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες.

Υποστηρίζονται από διεθνώς αναγνωρισμένους Aκαδημαϊκούς.

Οι εξετάσεις LanguageCert International ESOL ελέγχονται από τον Ofqual, τον επίσημο ελεγκτικό φορέα για όλες τις πιστοποιήσεις, εξετάσεις και αξιολογήσεις στη Αγγλία και πλέον έγκυρη αρχή αναγνωρίσεων διεθνώς.

Αναγνωρισμένο στην Ελλάδα από το ΑΣΕΠ. Δείτε περισσότερες αναγνωρίσεις

Εξετάζονται και οι τέσσερις γλωσσικές δεξιότητες: Κατανόηση προφορικού λόγου (Listening), Κατανόηση γραπτού λόγου (Reading), Παραγωγή γραπτού λόγου (Writing), Παραγωγή προφορικού λόγου (Speaking). Η γραμματική και το λεξιλόγιο δεν εξετάζονται ως ξεχωριστές ενότητες, αλλά είναι ενταγμένες στις ενότητες των τεσσάρων δεξιοτήτων. Οι εξετάσεις LanguageCert αξιολογούν τις πραγματικές ικανότητες επικοινωνίας στα Αγγλικά!  

Δύο ξεχωριστές εξετάσεις που οδηγούν σε δύο ξεχωριστά πιστοποιητικά:

 • International ESOL Written Exams (Listening, Reading, Writing)
 • International ESOL Spoken Exams (Speaking)

Δομή Γραπτής Εξέτασης

Listening / Κατανόηση προφορικού λόγου: 4 μέρη, ακούγονται δύο φορές το καθένα, 26 ερωτήσεις

Reading / Κατανόηση γραπτού λόγου:        4 μέρη, 26 ερωτήσεις

Writing / Παραγωγή γραπτού λόγου:           2 ασκήσεις

Διάρκεια: περ. 2 ½ ώρες, ανάλογα με το επίπεδο της εξέτασης

Βάση επιτυχίας: 50% (μέσος όρος στις 3 δεξιότητες, ανεξαρτήτως επίδοσης ανά δεξιότητα)

Δομή Προφορικής Εξέτασης

4 δομημένα στάδια

Διάρκεια: περ. 15 λεπτά, ανάλογα με το επίπεδο της εξέτασης

Βάση επιτυχίας: 50%

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας (www.languagecert.gr).

Πλεονεκτήματα των εξετάσεων LanguageCert International ESOL

 • Συχνές εξετάσεις
 • Φιλικό εξεταστικό περιβάλλον τόσο στις Γραπτές όσο και στις Προφορικές εξετάσεις
 • Προσεκτικά επιλεγμένα θέματα εξετάσεων, βασισμένα σε  πραγματικές καταστάσεις
 • Κοινή δομή εξετάσεων για όλα τα γνωστικά επίπεδα, εξασφαλίζοντας στον υποψήφιο αυτοπεποίθηση, εφόσον είναι εξοικειωμένος με τη μορφή των εξετάσεων
 • Βαθμολόγηση από ανεξάρτητους Bαθμολογητές, ώστε να εξασφαλίζεται αμεροληψία
 • Προσωπική συνέντευξη: στα προφορικά ο κάθε υποψήφιος εξετάζεται ξεχωριστά από έναν Εξεταστή, ώστε να μην επηρεάζεται η απόδοσή του από την παρουσία τρίτων
 • Ο Εξεταστής δεν βαθμολογεί την προφορική εξέταση – οι εξετάσεις ηχογραφούνται και βαθμολογούνται από ανεξάρτητο Βαθμολογητή
 • Γρήγορα αποτελέσματα & έκδοση πιστοποιητικών σε έντυπη & ηλεκτρονική μορφή (e-certificate)
 • Δυνατότητα αναβαθμολόγησης και σε Γραπτές και σε Προφορικές εξετάσεις
 • Δωρεάν επανεξέταση (ισχύουν προϋποθέσεις)

FacebookLinkedInTwitterEmail

Share Button

Αυτή η ανάρτηση είναι επίσης διαθέσιμη στο: Αγγλικα

newspaper templates - theme rewards